7- ja 10-aastane laen eemaldatud

Author Topic
timo99 15.08.2017 13:10:39
  • Registered: 27.12.2016
  • Posts: 29

7-10 aastased olid investorile küll võibolla kasulikud, aga kui keeruline on aru saada, et portaalile olid need tegelikult koormavad - nii garantiifondile kui ka võlgnikega suhtlemisele kuluv töö?

timo99
 
 Be aware of best offers!

Log in