• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613
 Omaraha läbi 422 Eesti inimese silmade
26.06.2019

Omaraha läbi 422 Eesti inimese silmade

Inimestelt-inimestele suunatud Eesti laenuportaali Omaraha jaoks on alati olnud oluline olla inimeste jaoks olemas igas olukorras. Teame, kuivõrd tüütu võib igapäevane pangatoimetuste asjaajamine olla, mistõttu oleme alati püüelnud selle nimel, et Omaraha portaalis tegutsemine oleks võimalikult kiire ja mugav. Oleme oma heade klientide tagasisidet alati võtnud Omaraha teenuse täiustamisel aluseks ning teeme seda ka edaspidi. Just selleks, et paremini kaardistada, kuidas Eesti inimesed meid näevad ja tajuvad, viisime suve alguses läbi väikese brändiuuringu. Antud postitusest leiad ülevaate selle tulemusest.

 

43% inimestest võtavad laenu oma kodu soetamiseks või remontimiseks

Laenuvõtmine on alati keerukas otsus, sest sellega kaasnevad pikaajalised kohustused. Samas on mõnikord selle võtmine vajalik või otstarbekas, võimaldades tõsta või säilitada elukvaliteeti. Nii on enamuste jaoks mõeldav võtta laenu kodu soetamiseks või remontimiseks (183 vastust). Vähemolulised pole ka ootamatud kulutused, mis igapäevaselt esineda võivad ning nende katmiseks olid kolmandik uuringus osalejatest valmis laenu võtma. Levinud põhjused laenu võtmiseks on veel auto või muu sõiduvahendi soetamine (100 vastust), kodumasinate/mööbli jt sisustuselementide soetamine (86 vastust), terviseprotseduuri läbiviimine (82 vastust) ja reisimine (50 vastust).

                       

Olulisim on internetipõhine paindlik teenus

Mida hindavad Eesti inimesed Omaraha puhul enim? Palusime erinevate Omaraha eeliste olulisust hinnata 5-palli skaalal, kus hinne 5 märkis „väga olulist“ ja hinne 1 „mitteolulist“. Jättes keskmise arvutamisest kõrvale need, kes vastust anda ei osanud, saavutas kõrgeima keskmise tulemuse internetipõhisus (hinne 4,6). Vähemoluliseks ei peetud ka vabadust ise otsustada, kuidas ja mille jaoks laenu kasutatakse (hinne 4,5). Kolmas oluline eelis on portaali paindlikkus (hinne 4,4). Veidi vähemoluliseks hinnati eestimaisust ja seda, et laen tuleb teistelt inimestelt (mõlema hinne 4,2).

 

Omaraha kui usaldusväärne ja kindel laenupakkuja

Palusime uuringus vabas vormis kirjutada, mis on esimene mõte, mis seoses Omarahaga pähe tuleb. Populaarseimate vastuste seast leidsime Omaraha teenused ehk laenamise ja investeerimise. Oluline märksõna oli veel raha, mis kahte eelnevat ühedab. Suur rõõm oli näha, et brändi kirjeldati ka omadussõnadega: usaldusväärne, kindel, asjalik, lihtne, abivalmis, sõbralik, meeldiv, positiivne. Välja toodi ka Omaraha eestimaisust ja selle kodukohta Haapsalu.

Mõeldes Omaraha reklaamidele, tulevad enamustel silme ette Omaraha punane värv ja logo. Mäletatakse ka rõõmsaid inimesi, Facebooki mänge ning laenu sõnumit.

 

70% klientidest hindavad meie laenuprotsessi parimaks

Palusime neil, kes on Omarahast laenu võtnud, hinnata oma rahulolu kogu protsessiga skaalal 0-10. Suur rõõm oli näha, et pea 70% laenajatest hindasid rahulolu suurima võimaliku hindega. Lisaks oli palju neid, kes andsid hinde 8 või 9. Oleme tänulikud kõikidele tagasiside eest, kuna tänu sellele saame muuta oma teenust ootuspärasemaks.

 

Ülevaade uuringus osalejatest

Uuringus olid oodatud osalema kõik Omaraha uudiskirja tellijad, Facebooki fännid ja kodulehe külastajad. Kokku kogusime 399 vastust eesti keeles ja 23 vene keeles. Üle poole vastajatest olid olnud Omaraha brändist teadlikud juba 3 või enam aastat, kuid jagus ka neid, kes Omarahast kuulsid esmakordselt alles viimase kuu, poolaasta või aasta jooksul. Umbes pooled osalejatest olid Omarahaga kokku puutunud ka laenaja rollis. Uurinu läbiviimise periood oli 28.05.2019-10.06.2019

 

Laenusumma:
Laenuperiood:

Tagasimakse:

Intress alates 12% aastas, laenud kuni 5 aastaks.

* Esialgne pakkumus on näitlik.

Logi sisse