• info@omaraha.ee
 • |
 • 58 070 613

Korduvad küsimused

Siit lehelt leiad vastuseid Omaraha portaali kasutajate kõige enamlevinud küsimustele. Kui siiski tahad täiendavat lisainfot või midagi jäi arusaamatuks, siis võta julgelt meiega ühendust e-kirja teel: info@omaraha.ee.

 • Mis on portaali PIN-kood?
  See on kood dokumentide digitaalseks kinnitamiseks. Turvalisuse tagamiseks lisatakse portaali PIN-koodiga kinnitatud dokumentidele ajatempel, mis tagab dokumendi muutumatuna säilimise.
  Mis on virtuaalkonto?
  See on konto, mille kaudu saate kanda raha portaali ja sealt välja. Kui võtate laenu, kantakse see virtuaalkontole, sealtkaudu tuleb teha ka tagasimaksed. Virtuaalkontole laekuvad ka Teie tehtud laenude tagasimaksed. Investeerimine ei käi virtuaalkonto kaudu.
  Mis on investeerimiskonto?
  Sellelt kontolt võetakse raha laenudesse. Investeerimiskontol saab olla kuni viisteist laenuseadistust ehk investeerimisprofiili.
  Mis on koguintress?
  Koguintress on laenusaaja kogukulu protsentides, mille moodustavad laenusaaja poolt investorile makstav laenuintress ja portaalile makstav vahendustasu.
  Mis on laenuintress?
  Investori teenitav aastaintress, mida arvutatakse laenujäägilt.
  Mis on vahendustasu?
  Vahendustasu on laenusaaja poolt portaalile makstav tasu - protsent koguintressist, mida laenusaaja maksab maksegraafiku alusel igakuiselt koos laenu põhiosaga.
  Mis on lepingu olek?
  Lepingu olek näitab selle lepingu tagasimaksete korrektsust ja on eristatud värvidega. Roheline värv näitab, et tagasimaksed on toimunud õigeaegselt. Kollane värv näitab, et tagasimaksetega on olnud hilinemisi. Punane värv näitab, et laen on üle 90 päeva võlas Sinine värv näitab, et leping on antud inkassofirmale Tagasimaksete korrektsust arvestatakse laenusaaja skoori arvutamisel.
  Milliseid laene väljastatakse?
  Laenud on tinglikult jagatud kahte rühma: lühilaenud, mille tagasimakse toimub 30, 60 või 90 päeva möödudes ühekordse maksena, ja pikad laenud pikkusega 6, 12, 24, 36, 48 ja 60 kuud, mille tagasimaksed toimuvad igakuiselt annuiteetgraafiku alusel. Tagatiseta laenude kõrval on võimalik investeerida ka tagatud laenudesse. Tagatud laenude tagasimaksed on tagatud kogu laenaja varaga, kuid ei ole seotud ühegi konkreetse laenuga. Tagatislepinguid (nt pandilepingud, käenduslepingud) laenude tagamiseks ei sõlmita.
  Kui kiiresti toimuvad väljamaksed?
  Portaali konto asub SEB pangas. Portaal teeb väljamakseid tööajal iga kahe tunni ja õhtuti ning nädalavahetustel kolme tunni tagant.Öösiti ülekandeid ei toimu. SEB pank teeb pangasisesed kanded üldjuhul kohe, kuid mitte hiljem kui ühe tunni jooksul. Seda ka öösiti ja nädalavahetustel. Kandeid teistesse pankadesse teeb SEB tööpäevadel 5 korda päevas. Viimane makse teise panka tehakse kell 16.30, kuid see ei tähenda, et makse laekub teise panka momentaalselt. Kui soovite veenduda, et raha samal päeval teise panka laekub, tuleks ülekanne teha enne kella 12.00.
  Miks mu konto ei ole aktiivne?
  Sinu konto ei ole aktiivne, kui sa ei ole läbinud isiku tuvastamist. Isiku tuvastamiseks allkirjasta portaali üldtingimused digitaalselt või saada koopia oma ID-kaardist või passist ja tee 1-sendine ülekanne enda isiklikult pangakontolt.
  Mis on skoor?
  Skoor on laenu tagastamise tõenäosust iseloomustav numbriline näitaja. Skoori arvutamisel kasutab portaal eeskätt Krediidiinfo maksehäireregistrit ja Liisi liisingu andmebaasi, aga ka tulevase laenaja töökoha, palga, perekonnaseisu, kinnisvara jm andmeid. Vajadusel küsitakse pangakonto väljavõtet. Mida suurem on skoor, seda suurem on tõenäosus, et laenu tagastamine kulgeb häireteta.
  Mis on skoori mõte ja sisu?
  Portaal jagab skoorid nelja vahemikku: 901–1000, 801–900, 701–800 ja 601–700. Kui kliendi skoor on alla 600, siis portaal teda ei teeninda. Keskmine inimene, kelle kohta puudub teave võlgnevustest, saab skooriks vahemiku 701–800. Lisaandmete esitamine ja lisaküsimustele vastamine on lihtne viis tõsta oma skoor vahemikule 801–900. Kõrgeim skoorivahemik (901–1000) eeldab kõrget palka ja head töökohta ning pole sugugi kindel, et selle vahemiku kliendid portaali kaudu laenata tahavadki. Madalaim portaali jaoks sobilik skoorivahemik on 601–700. Neil klientidel on üldjuhul mõned väiksemad maksehäired minevikust, mis aga ei kujuta investoritele erilist riski. Mingil juhul ei tasu karta investeerimist vahemikku 601–700.
  Kuidas skoori suurendada?
  Esmane skoor arvutatakse Krediidiinfo maksehäireregistri ja Liisi liisingu andmebaasi põhjal. Kui tulevane laenaja soovib skoori suurendada, peab ta esitama lisaandmeid (enamasti 6 kuu pangakonto väljavõtte) ja vastama portaali poolt esitatavaile küsimustele. Lisaandmete esitamine võib skoori nii tõsta kui langetada.
  Oled maksmisega hädas?
  Kui olete maksmisega hädas ega suuda enam tähtaegadest kinni pidada, siis võtke meiega kiiresti ühendust – püüame leida Teile sobiva lahenduse. Kõiki makseid on võimalik kuu kaupa edasi lükata. Selleks avage portaalis oma laenuleping ja allkirjastage vastav taotlus.
  Mis on laenulimiit ja vaba limiit?
  Laenulimiit on suurim summa, mida saate portaali kaudu laenata. Limiit oleneb Teie skoorist ja võetud laenude jäägist, mille alusel arvutab portaal Teie vaba limiidi. Lühilaenude limiit on üldjuhul väiksem kui pikkadel laenudel.
  Mis on ootel laenutaotlus?
  Kui esialgne laenupakkumus Sulle ei sobi, saad jätta taotluse ootele Sulle sobiva summa ja intressiga. Taotlus on ootel kuni 7 päeva ja loetakse täidetuks kohe, kui investorid on sellesse sajaprotsendiliselt täitnud. Kui taotlust 7 päeva jooksul ei täideta, siis taotlus tühistub.
  Mis on investeerimisprofiil?
  Investeerimisprofiili abil saate seadistada väljastatava laenu tingimused. Seadistada saab skoorivahemikele intressi, ühte laenu mineva maksimaalse summa ja portaali vahendustasu ehk boonuse. Viimasega kaasneb väike eelis, nimelt tõstetakse Sind investorite järjekorras ettepoole. Kokku saad seadistada kuni kümme investeerimisprofiili. Ühele laenutüübile võid seadistada ka mitu profiili. Meie soovitus on investeerida paljudesse laenudesse vähe, mitte ühte laenu palju – nii hajutad riske, mis selle tegevusega paratamatult kaasas käivad.
  Mis on skoorivahemik?
  See on üks neljast võimalikust laenusaajale määratavast numbrilisest vahemikust, mille põhjal saab investor otsustada, kellele oma raha laenata.
  Mis on boonus?
  Boonus on portaalile investori poolt laenuintressi arvelt makstav lisaprotsent. Mida suurem boonus, seda kiiremini investeering toimub.
  Mis on max summa?
  Investeerimisprofiil võimaldab määrata maksimaalse summa, mis antakse ühte laenu. See on vajalik riskide hajutamiseks. Kui olete üht laenutüüpi seadistanud mitu korda, käsitleb portaal neid iseseisvate pakkumustena ning võib juhtuda, et teie raha suunatakse samasse laenu mitmest kohast.
  Kuidas investeerida ootel laenutaotlusse?
  Laenutaotluses on üleval laenusoovid, mis ei kuulu süsteemi poolt automaatselt täitmisele. Maksimaalne taotletav summa on 10’000 €. Investoril on võimalus sobivasse laenu otse raha suunata. Kui suunatud on kasvõi 10 €, peatab süsteem Sinu investeerimiskontolt sobivate pakkumiste otsimise. Laenutaotlus lukustub kohe, kui soovitud summa on täis. Enne seda on laenajal võimalus taotlus igal hetkel hetkel tagasi võtta. Sel juhul tagastatakse raha investoritele. Sama juhtub siis, kui taotluse tähtaeg saab täis, aga raha pole piisavalt investeeritud.Investeeritud summat saab suurendada ja vähendada piiramatu arv kordi. Nii lisamise kui vähendamise puhul tuleb Sinu investeeringu lahtrisse kirjutada lõplik, mitte lisatav või vähendatav summa. Näiteks kui soovid juba investeeritud 100 €-le lisada 50, pead kirjutama 150. Raha välja võtmiseks kirjuta 0.
  Mis on investeeringu olek?
  Roheline Korras. Maksed on tehtud õigeaegselt või tähtaeg ületatud kuni 7 päeva. Kollane Võlas. Maksetähtaeg ületatud 8 kuni 90 päeva. Punane Hapu. Maksetähtaeg ületatud üle 90 päeva. Sinine Leping on antud inkassofirmale.
  Kes tegeleb võlglastega?
  Võlglastega tegelemise võtab portaal täiesti enda kanda. Investoritelt selle eest lisatasu ei küsita. Portaal menetleb võlga seaduses ettenähtud moel (helistab, saadab kirju jne) kuni kohtu ja täiturini välja. Ükski võlglane ei jää kahe silma vahele. Investorit hoitakse asjade käiguga kursis.
  Mis on tagatisfond?

  Tagatisfond on solidaarsuse põhimõttel tegutsev fond, millest tehakse investoritele väljamakseid juhul, kui laenaja ei täida oma maksekohustusi. Raha laekub fondi kahel moel, väikesest laenusaaja sissemaksest laenu väljastamisel ja võlglastelt laekuvaist summadest. Kui võla tekkimisest on möödunud rohkem kui kolm kuud, makstakse investorile tagatisfondist kompensatsiooni ja leping on investori jaoks lõppenud. Tegemist ei ole tagatisfondiga Tagatisfondi seaduse tähenduses ning seega ei kohaldu Omaraha OÜ keskkonnas tehtud investeeringutele tagatisfondi seadusest tulenevad riigipoolsed garantiid. Tagatud laenu väljastamisel tagatisfondi sissemakseid ei tehta ning samuti ei tehta tagatud laenu investorile tagatisfondist väljamakseid. Tagatud laenu laenaja maksevõime piisavust laenu tagasimaksmiseks on eelnevalt põhjalikult kontrollitud.

  Kui suured on tagatisfondi maksed?
  Iga laenuga (välja arvatud tagatud laenuga) kaasneb sissemakse tagatisfondi suuruses 2-3,5% laenusummast. Väljamakse suuruseks on vähemalt 55% põhisumma jäägist, kuid mitte rohkem kui 80%. Täpne summa sõltub tagatisfondi ja „hapude“ laenude suhtest. Kui investor on oma raha kätte saanud, müüb fond laenu inkassofirmale ja suunab laekuvad summad fondi tagasi.
 • Oled maksmisega hädas?
  Kui olete maksmisega hädas ega suuda enam tähtaegadest kinni pidada, siis võtke meiega kiiresti ühendust – püüame leida Teile sobiva lahenduse. Kõiki makseid on võimalik kuu kaupa edasi lükata. Selleks avage portaalis oma laenuleping ja allkirjastage vastav taotlus.
  Mis on laenulimiit ja vaba limiit?
  Laenulimiit on suurim summa, mida saate portaali kaudu laenata. Limiit oleneb Teie skoorist ja võetud laenude jäägist, mille alusel arvutab portaal Teie vaba limiidi. Lühilaenude limiit on üldjuhul väiksem kui pikkadel laenudel.
  Mis on ootel laenutaotlus?
  Kui esialgne laenupakkumus Sulle ei sobi, saad jätta taotluse ootele Sulle sobiva summa ja intressiga. Taotlus on ootel kuni 7 päeva ja loetakse täidetuks kohe, kui investorid on sellesse sajaprotsendiliselt täitnud. Kui taotlust 7 päeva jooksul ei täideta, siis taotlus tühistub.
 • Mis on investeerimisprofiil?
  Investeerimisprofiili abil saate seadistada väljastatava laenu tingimused. Seadistada saab skoorivahemikele intressi, ühte laenu mineva maksimaalse summa ja portaali vahendustasu ehk boonuse. Viimasega kaasneb väike eelis, nimelt tõstetakse Sind investorite järjekorras ettepoole. Kokku saad seadistada kuni kümme investeerimisprofiili. Ühele laenutüübile võid seadistada ka mitu profiili. Meie soovitus on investeerida paljudesse laenudesse vähe, mitte ühte laenu palju – nii hajutad riske, mis selle tegevusega paratamatult kaasas käivad.
  Mis on skoorivahemik?
  See on üks neljast võimalikust laenusaajale määratavast numbrilisest vahemikust, mille põhjal saab investor otsustada, kellele oma raha laenata.
  Mis on boonus?
  Boonus on portaalile investori poolt laenuintressi arvelt makstav lisaprotsent. Mida suurem boonus, seda kiiremini investeering toimub.
  Mis on max summa?
  Investeerimisprofiil võimaldab määrata maksimaalse summa, mis antakse ühte laenu. See on vajalik riskide hajutamiseks. Kui olete üht laenutüüpi seadistanud mitu korda, käsitleb portaal neid iseseisvate pakkumustena ning võib juhtuda, et teie raha suunatakse samasse laenu mitmest kohast.
  Kuidas investeerida ootel laenutaotlusse?
  Laenutaotluses on üleval laenusoovid, mis ei kuulu süsteemi poolt automaatselt täitmisele. Maksimaalne taotletav summa on 10’000 €. Investoril on võimalus sobivasse laenu otse raha suunata. Kui suunatud on kasvõi 10 €, peatab süsteem Sinu investeerimiskontolt sobivate pakkumiste otsimise. Laenutaotlus lukustub kohe, kui soovitud summa on täis. Enne seda on laenajal võimalus taotlus igal hetkel hetkel tagasi võtta. Sel juhul tagastatakse raha investoritele. Sama juhtub siis, kui taotluse tähtaeg saab täis, aga raha pole piisavalt investeeritud.Investeeritud summat saab suurendada ja vähendada piiramatu arv kordi. Nii lisamise kui vähendamise puhul tuleb Sinu investeeringu lahtrisse kirjutada lõplik, mitte lisatav või vähendatav summa. Näiteks kui soovid juba investeeritud 100 €-le lisada 50, pead kirjutama 150. Raha välja võtmiseks kirjuta 0.
  Mis on investeeringu olek?
  Roheline Korras. Maksed on tehtud õigeaegselt või tähtaeg ületatud kuni 7 päeva. Kollane Võlas. Maksetähtaeg ületatud 8 kuni 90 päeva. Punane Hapu. Maksetähtaeg ületatud üle 90 päeva. Sinine Leping on antud inkassofirmale.
  Kes tegeleb võlglastega?
  Võlglastega tegelemise võtab portaal täiesti enda kanda. Investoritelt selle eest lisatasu ei küsita. Portaal menetleb võlga seaduses ettenähtud moel (helistab, saadab kirju jne) kuni kohtu ja täiturini välja. Ükski võlglane ei jää kahe silma vahele. Investorit hoitakse asjade käiguga kursis.
  Mis on tagatisfond?

  Tagatisfond on solidaarsuse põhimõttel tegutsev fond, millest tehakse investoritele väljamakseid juhul, kui laenaja ei täida oma maksekohustusi. Raha laekub fondi kahel moel, väikesest laenusaaja sissemaksest laenu väljastamisel ja võlglastelt laekuvaist summadest. Kui võla tekkimisest on möödunud rohkem kui kolm kuud, makstakse investorile tagatisfondist kompensatsiooni ja leping on investori jaoks lõppenud. Tegemist ei ole tagatisfondiga Tagatisfondi seaduse tähenduses ning seega ei kohaldu Omaraha OÜ keskkonnas tehtud investeeringutele tagatisfondi seadusest tulenevad riigipoolsed garantiid. Tagatud laenu väljastamisel tagatisfondi sissemakseid ei tehta ning samuti ei tehta tagatud laenu investorile tagatisfondist väljamakseid. Tagatud laenu laenaja maksevõime piisavust laenu tagasimaksmiseks on eelnevalt põhjalikult kontrollitud.

  Kui suured on tagatisfondi maksed?
  Iga laenuga (välja arvatud tagatud laenuga) kaasneb sissemakse tagatisfondi suuruses 2-3,5% laenusummast. Väljamakse suuruseks on vähemalt 55% põhisumma jäägist, kuid mitte rohkem kui 80%. Täpne summa sõltub tagatisfondi ja „hapude“ laenude suhtest. Kui investor on oma raha kätte saanud, müüb fond laenu inkassofirmale ja suunab laekuvad summad fondi tagasi.
 • Mis on portaali PIN-kood?
  See on kood dokumentide digitaalseks kinnitamiseks. Turvalisuse tagamiseks lisatakse portaali PIN-koodiga kinnitatud dokumentidele ajatempel, mis tagab dokumendi muutumatuna säilimise.
  Mis on virtuaalkonto?
  See on konto, mille kaudu saate kanda raha portaali ja sealt välja. Kui võtate laenu, kantakse see virtuaalkontole, sealtkaudu tuleb teha ka tagasimaksed. Virtuaalkontole laekuvad ka Teie tehtud laenude tagasimaksed. Investeerimine ei käi virtuaalkonto kaudu.
  Mis on investeerimiskonto?
  Sellelt kontolt võetakse raha laenudesse. Investeerimiskontol saab olla kuni viisteist laenuseadistust ehk investeerimisprofiili.
  Mis on koguintress?
  Koguintress on laenusaaja kogukulu protsentides, mille moodustavad laenusaaja poolt investorile makstav laenuintress ja portaalile makstav vahendustasu.
  Mis on laenuintress?
  Investori teenitav aastaintress, mida arvutatakse laenujäägilt.
  Mis on vahendustasu?
  Vahendustasu on laenusaaja poolt portaalile makstav tasu - protsent koguintressist, mida laenusaaja maksab maksegraafiku alusel igakuiselt koos laenu põhiosaga.
  Mis on lepingu olek?
  Lepingu olek näitab selle lepingu tagasimaksete korrektsust ja on eristatud värvidega. Roheline värv näitab, et tagasimaksed on toimunud õigeaegselt. Kollane värv näitab, et tagasimaksetega on olnud hilinemisi. Punane värv näitab, et laen on üle 90 päeva võlas Sinine värv näitab, et leping on antud inkassofirmale Tagasimaksete korrektsust arvestatakse laenusaaja skoori arvutamisel.
  Milliseid laene väljastatakse?
  Laenud on tinglikult jagatud kahte rühma: lühilaenud, mille tagasimakse toimub 30, 60 või 90 päeva möödudes ühekordse maksena, ja pikad laenud pikkusega 6, 12, 24, 36, 48 ja 60 kuud, mille tagasimaksed toimuvad igakuiselt annuiteetgraafiku alusel. Tagatiseta laenude kõrval on võimalik investeerida ka tagatud laenudesse. Tagatud laenude tagasimaksed on tagatud kogu laenaja varaga, kuid ei ole seotud ühegi konkreetse laenuga. Tagatislepinguid (nt pandilepingud, käenduslepingud) laenude tagamiseks ei sõlmita.
  Kui kiiresti toimuvad väljamaksed?
  Portaali konto asub SEB pangas. Portaal teeb väljamakseid tööajal iga kahe tunni ja õhtuti ning nädalavahetustel kolme tunni tagant.Öösiti ülekandeid ei toimu. SEB pank teeb pangasisesed kanded üldjuhul kohe, kuid mitte hiljem kui ühe tunni jooksul. Seda ka öösiti ja nädalavahetustel. Kandeid teistesse pankadesse teeb SEB tööpäevadel 5 korda päevas. Viimane makse teise panka tehakse kell 16.30, kuid see ei tähenda, et makse laekub teise panka momentaalselt. Kui soovite veenduda, et raha samal päeval teise panka laekub, tuleks ülekanne teha enne kella 12.00.
  Miks mu konto ei ole aktiivne?
  Sinu konto ei ole aktiivne, kui sa ei ole läbinud isiku tuvastamist. Isiku tuvastamiseks allkirjasta portaali üldtingimused digitaalselt või saada koopia oma ID-kaardist või passist ja tee 1-sendine ülekanne enda isiklikult pangakontolt.
 • Mis on skoor?
  Skoor on laenu tagastamise tõenäosust iseloomustav numbriline näitaja. Skoori arvutamisel kasutab portaal eeskätt Krediidiinfo maksehäireregistrit ja Liisi liisingu andmebaasi, aga ka tulevase laenaja töökoha, palga, perekonnaseisu, kinnisvara jm andmeid. Vajadusel küsitakse pangakonto väljavõtet. Mida suurem on skoor, seda suurem on tõenäosus, et laenu tagastamine kulgeb häireteta.
  Mis on skoori mõte ja sisu?
  Portaal jagab skoorid nelja vahemikku: 901–1000, 801–900, 701–800 ja 601–700. Kui kliendi skoor on alla 600, siis portaal teda ei teeninda. Keskmine inimene, kelle kohta puudub teave võlgnevustest, saab skooriks vahemiku 701–800. Lisaandmete esitamine ja lisaküsimustele vastamine on lihtne viis tõsta oma skoor vahemikule 801–900. Kõrgeim skoorivahemik (901–1000) eeldab kõrget palka ja head töökohta ning pole sugugi kindel, et selle vahemiku kliendid portaali kaudu laenata tahavadki. Madalaim portaali jaoks sobilik skoorivahemik on 601–700. Neil klientidel on üldjuhul mõned väiksemad maksehäired minevikust, mis aga ei kujuta investoritele erilist riski. Mingil juhul ei tasu karta investeerimist vahemikku 601–700.
  Kuidas skoori suurendada?
  Esmane skoor arvutatakse Krediidiinfo maksehäireregistri ja Liisi liisingu andmebaasi põhjal. Kui tulevane laenaja soovib skoori suurendada, peab ta esitama lisaandmeid (enamasti 6 kuu pangakonto väljavõtte) ja vastama portaali poolt esitatavaile küsimustele. Lisaandmete esitamine võib skoori nii tõsta kui langetada.
Laenusumma:
Laenuperiood:

Tagasimakse:

Intress alates 12% aastas, laenud kuni 5 aastaks.

* Esialgne pakkumus on näitlik.

Logi sisse