• info@omaraha.ee
  • |
  • 58 070 613

Hinnakiri

Laenaja kulud
Teenus Teenustasu
Lepingutasu (lühilaen) 0,00 €
Lepingutasu (pikaajaline laen) 2.00% laenusummast, aga mitte vähem kui 7,00 €
Sissemaksed tagatisfondi 0.00% - 4.00% laenusummast
Sissemaksed tagatisfondi (tagatud laenud) 0.00% laenusummast
Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu
* 0,50% tagastatavalt laenusummalt või 1,00% tagastatavalt laenusummalt, kui ennetähtaegse tagasimaksmise päeva ja lepingu lõpptähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta
0,50% - 1,00% * tagastatavalt laenusummalt
Kuumakse edasilükkamise tasu (lühilaen) 7,00 €
Kuumakse edasilükkamise tasu (pikaajaline laen) 5,00 €
Kanne virtuaalkontolt pangakontole 1,00 €
Sissenõudmiskulude hüvitised osamaksete tasumisega viivitamise korral
  • * Lepingu kehtivusajal kuni 5 € iga sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta
  • * Pärast lepingu lõppemist 30-50 € sõltuvalt nõude summast
5,00 € - 50,00 € *
Investori kulud
Teenus Teenustasu
Vahendustasu 25,00% koguintressist
Vahendustasu (tagatud laenud) 5,00% koguintressist
Kanne virtuaalkontolt pangakontole 1,00 €
Laenusumma:
Laenuperiood:

Tagasimakse:

Intress alates 12% aastas, laenud kuni 5 aastaks.

* Esialgne pakkumus on näitlik.

Logi sisse